Jivínský Štefan a LiS

Letošní 16.ročník Jivínského Štefana se uskuteční v sobotu 25.února 2012 od 16 hodin v Kulturním domě ve Slatinách. Opět zde bude uděleno ocenění za pozoruhodný kulturní počin na okrese Jičín a za dlouhodobé zásluhy v oblasti kultury.
Mezi nominovanými nechybí opět zástupci LIterárního spolku LiS při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.Nominovaní:

Benešová Jana
Je nominována za to, jak se jako ředitelka jičínské knihovny dokázala výborně zhostit role pořadatele konference „Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka“. Také za organizaci dubnové celostátní soutěže OKNA, v níž byly knihovnice hodnoceny podle toho, jak dovedou při práci s dětmi využít díla tohoto spisovatele.

Franc Václav
Tato nominace je za publikační činnost pana spisovatele, člena
jičínského Literárního spolku. Kromě pravidelného vydávání měsíčníku Kobra a literárního časopisu Čaj, vydal v roce 2011 knihy Svědek neposkvrněného početí a Dvakrát vrtej, jednou trhej. Zejména druhé dílo napovídá, kde bere pan doktor své inspirace.

Jindra Josef
Byl hlavním organizátorem Dne poezie pro Literární spolek při
Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. V pořadu připomněl básníky našeho kraje, byly promítnuty i obrázky. Pan Jindra píše básně i prózu, vydává své knihy, rediguje časopis od Ještěda k Troskám.
Pepík Jindra ze Sobotky zaslouží ocenění za práci v redakci Od Ještěda k Troskám a za práci v jičínském LISu. Speciálně za své příspěvky ke140. výročí úmrtí Václava Šolce, které publikoval v Od Ještěda kTroskám, v ČAJi a ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky, a za pořad o Šolcovi v jičínské knihovně.

Pluhařová Ilona
Členka LISu svojí povídkou uspěla v literární soutěži Řehečská slepice 2011. Se žáky mapuje historii města Kopidlna. Prezentuje svoji tvorbu na festivalu Jičín – město pohádky, na Rozloučení s prázdninami v Psinicích, při Kopidlenských slavnostech. Spisovatelka z Valdic. Reprezentovala Královéhradecký kraj v Banské
Bystrici. Podílela se na omalovánkách Stulík a Silenka, které s jejími texty vyšly v polštině v překladu Lucie Kubínové.

Procházka Bohumír
Za přínos celoročního kulturního zpravodajství, za aktivity
během festivalu Jičín – město pohádky, za každoroční organizaciJivínského Štefana, za aktivity ve Valdštejnské lodžii (zpívání koled …)

Žantovský Martin
Jako odborník vytváří web Literárního spolku Jičín a web
literární soutěže Řehečská slepice. Připravil fotoseriál o životě
LISu i fotodokumentaci dalších akcí. Má velký podíl na tom, že
mnohé akce v knihovně jsou pestré a že je dostatek fotografií pro ilustraci i pro dokumentaci mnohého konání. Člen LISu Jičín, literát, básník, redaktor, korektor, IT odborník.
Spolupracovník redakce Kopidlenských listů, významnou měrouse zasloužil o jejich grafickou podobu a novou tvář, která přispělak popularitě této místní tiskoviny v posledních letech. Ačnebarevné, jsou listy pestré.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář