Co je LiS

Literární spolek (LiS) – základní informace

Literární spolek při Městské knihovně v Jičíně vznikl 24. dubna 1990 a za dobu své dosavadní činnosti jím prošly asi čtyři desítky regionálních básníků, prozaiků a autorů nejrůznějších literárních směrů.

Během let spolek organizoval řadu autorských čtení, v rámci schůzek neformálně besedoval se známými literáty i osobnostmi naší kultury (např. Ivan Klíma, Lenka Procházková, Eda Kriseová, Josef Hiršal, Jiří Žáček, Tereza Boučková, …). Členové spolku vydali pět almanachů, a to Pod Valdickou branou (1992), Kroky a klopýtání (1994), Mýma očima (1997), Deset let (2000) a Striptýz duše (2001). Kromě toho v edici Profily vyšlo několik sbírek poezie a kratších próz v nákladu kolem padesáti kusů. Spolek vydává svůj interní časopis Kobra (Kulturní občasník regionálních autorů), jehož on-line verzi představuje server iKobra, na kterém se právě nacházíte.
Jičínští autoři se účastní nejrůznějších literárních soutěží po celé republice a získali řadu ocenění, spolupracují a přispívají do regionálního tisku a těm úspěšnějším vycházejí povídky a básně příležitostně v různých časopisech. Někteří autoři vydali svá díla vlastním nákladem, event. mají rozjednané rukopisy v renomovaných nakladatelstvích.
V rámci festivalu Jičín – město pohádky vystupují „pohádkáři spolku“ s vyprávěním svých pohádek dětem u zámecké kašny a z těchto počinů vychází také v malém nákladu sbírečka Pohádky od kašny.
Spolek žije nejen vlastní tvorbou, kterou si navzájem lektorujeme a hodnotíme, ale pořádáme výjezdní zasedání (např. ve Všeni) nebo tzv. stmelovací akce u ohně.

Komentáře nejsou povoleny.